Nasze certyfikaty

GAFAKO sp. z O.O. wykonuje konstrukcje spawane metodami spawania: 111, 121, 135, 136, 138 według normy ISO 15608 z materiałów grupy: 1, 2, 3, 5, 8 w zakresie grubości od 3 do 360 mm.

Procedury wykonane zgodnie z normą PN EN 15614-1, a także według przepisów ogólnych i offshore wymienionych powyżej Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Firma zatrudnia spawaczy i operatorów z uprawnieniami na spawanie wymienionych powyżej grup materiałowych i metod spawania.

Posiadamy uznane przez Towarzystwa Klasyfikacyjne ABS, BV, DNV, GL technologie dla:

spawania półautomatycznego w osłonie gazów aktywnych w zakresie grubości blach od 40 mm do 160 mm

stali o granicy plastyczności od 420 do 460 MPa oraz z gwarantowaną udarnością w -40°C/-60°C;

spawania półautomatycznego w osłonie gazów aktywnych w zakresie grubości blach od 10 mm do 180 mm

stali o granicy plastyczności od 400 do 690 MPa oraz z gwarantowaną udarnością w –20°C/-40°C/-60°C;

spawania automatycznego pod topnikiem w zakresie grubości blach od 60 mm do 240 mm

stali o granicy plastyczności do 690 MPa oraz z gwarantowaną udarnością w -60°.

Firma posiada również HSE według polskich przepisów.